Skip to main content Skip to page footer

Joanna Kassie-Kościukiewicz

nauczyciel fortepianu, muzyk

Muzyczna edukacja zajmuje jedno z najważniejszych miejsc w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka.

Różnorodność form pracy z dziećmi na tym polu, pozwala im łatwiej uczyć się języków obcych, rozwija wrażliwość, kreatywność, kształtuje wyobraźnie matematyczną.

Zajęcia umuzykalniające prowadzone w przedszkolu wykraczają poza podstawowy program rytmiki. Dzieci muzykują tzn. śpiewają zbiorowo i indywidualnie, (oddech, emisja, ortofonia), grają na instrumentach perkusyjnych (akompaniament ilustracyjny i rytmiczny), ilustrują ruchem teksty piosenek, sygnały muzyczne, elementy taneczne. Realizują zagadnienia twórcze w zakresie melodii, rytmu, tańca, plastyki. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut, we wszystkich grupach wiekowych.

Nauczyciel nagradzany nagrodami m.in. Ministra Kultury - wybitny nauczyciel muzyki i rytmiki, przygotowuje dzieci do szkół muzycznych. Udziela indywidualnych lekcji gry na pianinie. Wymagająca, perfekcyjna i konsekwentna. Podpora i mocny filar przedszkola. Aktywnie uczestniczyła w jego założeniu.  Bez pani Asi pewnie by to przedszkole w ogóle nie istniało.