Cennik

Odpłatność za przedszkole na w roku szkolnym 2023/2024

wpisowe

800,-

każdy następny rok

400,- PLN

czesne miesięczne (od)

1400,- PLN

W ramach czesnego:

Realizowana jest aktualnie obowiązująca podstawa programowa wychowania przedszkolnego MEN. Rozszerzenie podstawy programowej stanowi program autorstwa mgr Anny Aliny Dąbrowskiej „Metoda wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych oraz teoria mnogości w przedszkolu”.

Prowadzone są następujące zajęcia:

Wszystkie dzieci objęte są diagnozą logopedyczną.

Proponujemy również płatne zajęcia dodatkowe:

Przedszkole jest pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.  Kościuszki  31/1 (gabinet – ul. Młodych Techników 58, tel.: 71 798 68 28 wew.142, 146 i 147)