Skip to main content Skip to page footer

Cennik

Odpłatność za przedszkole na w roku szkolnym 2023/2024

wpisowe

800,-

każdy następny rok

400,- PLN

czesne miesięczne (od)

1400,- PLN

W ramach czesnego:

Realizowana jest aktualnie obowiązująca podstawa programowa wychowania przedszkolnego MEN. Rozszerzenie podstawy programowej stanowi program autorstwa mgr Anny Aliny Dąbrowskiej „Metoda wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych oraz teoria mnogości w przedszkolu”.

Prowadzone są następujące zajęcia:

 • czytanie globalne od 3 roku życia wg programu „Metoda wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych”
 • rozszerzony zakres nauk matematyczno-przyrodniczych
 • naturalne poznawanie języków obcych:
  • język angielski - kurs 4 razy w tygodniu
  • język rosyjski - (2 razy w tygodniu prowadzony przez filologa słowiańskiego)
  • język chiński - poznawanie kultury i języka 
 • zajęcia umuzykalniające - 2 razy w tygodniu
 • logorytmika - 1 raz w tygodniu zajęcia muzyczno-ruchowe wspierające rozwój mowy, profilaktyka wad wymowy 
 • zajęcia logorytmiczne wykorzystujące m.in. metodę Weroniki Sherborne (Metoda Ruchu Rozwijającego) i Pedagogiki Zabawy
 • zajęcia plastyczne wykorzystujące różnorodne techniki plastyczne
 • odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej
 • obserwacje i eksperymenty przyrodnicze (wyjścia i wyjazdy oraz zapoznanie ze specyfiką otaczającego nas świata (od kropelki wody po kosmos), 
 • wspólne z rodzicami uczestniczenie w różnego rodzaju wycieczkach, piknikach rodzinnych, zawodach sportowych czy uroczystościach przedszkolnych.

Wszystkie dzieci objęte są diagnozą logopedyczną.

Proponujemy również płatne zajęcia dodatkowe:

 • szachy
 • indywidualne zajęcia logopedyczne
 • zajęcia sportowe (mini tenis, karate)
 • ceramika
 • zajęcia taneczne
 • indywidualna nauka śpiewu i gry na instrumentach

Przedszkole jest pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.  Kościuszki  31/1 (gabinet – ul. Młodych Techników 58, tel.: 71 798 68 28 wew.142, 146 i 147)