Skip to main content Skip to page footer

Marta Asztemborska

Nauczycielka kontraktowa

Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Uzupełniła wykształcenie na studiach magisterskich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w ramach projektu „Profesjonalny nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej”. Uczestniczyła w szkoleniu „Terapia ręki – praktyczne szkolenie dla pedagogów”. Ukończyła „Warsztaty dramy poszerzające kompetencje metodyczne pedagogów”, dzięki którym może prowadzić zajęcia zawierające elementy dramy, cieszące się dużym zainteresowaniem dzieci, rozwijające ich wyobraźnię i kreatywność. Współpracowała przy przygotowaniach oraz brała aktywny udział w Warsztatach „Muzyczne podróże” dla dzieci przedszkolnych, organizowanych podczas Dni Otwartych Ośrodka Wspierania i Rozwoju – Akademia Talentów i Uzdolnień. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez kilkuletnią współpracę z Obornickim Ośrodkiem Kultury, jako wolontariuszka, wspierając instruktorów podczas zajęć dla dzieci i młodzieży, prowadząc działania animacyjne dla dzieci, a także aktywnie uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach artystycznych m.in. z udziałem dzieci. Jej pasją jest teatr, sztuka, muzyka oraz literatura, co przekłada się na prowadzone przez nią działania.