mgr Marta Sikorska

Nauczycielka kontraktowa

Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” na kierunku Pedagogika, w specjalności „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”.oraz studia magisterskie w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią.  Posiada Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, ukończyła kursy i szkolenia  dotyczące pracy z małym dzieckiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako opiekunka małego dziecka oraz jako pomoc nauczyciela w grupie dzieci najmłodszych. Interesuje się wpływem zaburzeń przetwarzania sensorycznego na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, wprowadza w grupach zajęcia ruchowe z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń sensorycznych.