Logorytmika

Zajęcia logorytmiczne prowadzi Ewa Juraszek, pedagog rodzinny i logopeda. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Opolskim. Tytuł logopedy uzyskała w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Zajmuje się terapią mowy i korektą wad wymowy, prowadzi zajęcia logorytmiczne dla dzieci przedszkolnych, a także prowadzi zajęcia z dziećmi chorymi neurologicznie. Cotygodniowe zajęcia logorytmiczne odbywają się we wszystkich grupach wiekowych, trwają po 30 minut a indywidualna terapia logopedyczne po wstępnej diagnozie w zależności od potrzeb.

Grupowe zajęcia logopedyczne opierają się na związku ruchu i muzyki.  Podstawową działalnością na zajęciach jest zabawa. Wtedy w sposób naturalny dzieci uczą się i rozwijają poprzez: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia głosowe, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę, ćwiczenia słuchowe,  ćwiczenia koordynacji wzrokowo - ruchowej, śpiew i ruch przy muzyce a także grę na drobnych instrumentach muzycznych.

Program grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym obejmuje:

  • profilaktykę logopedyczną
  • gimnastykę buzi i języka
  • zabawy rozwijające mowę dziecka
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia słuchu fonematycznego
  • zabawy logorytmiczne 
  • zabawy ortofoniczne
  • bajki i wierszyki logopedyczne
  • kolorowanki i zagadki logopedyczne