Skip to main content Skip to page footer

Integracja sensoryczna i mindfulness

Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej

Czym jest integracja sensoryczna?

W okresie przedszkolnym wciąż intensywnie rozwija się mózg oraz tkanki nerwowe, od których zależy sprawna pamięć, rozwój funkcji poznawczych i zdobywanie przez dziecko nowych umiejętności, a także cały przyszły proces uczenia się. 

Pamiętamy o tym w naszym przedszkolu, precyzyjnie planując zrównoważoną prace z dziećmi. 

Integracja Sensoryczna jest procesem, który zachodzi poza świadomością, podobnie jak oddychanie a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym, a więc towarzyszy nam od początku do końca życia.

Dzisiejszy świat niestety nie oferuje nam prostych form odpoczynku i regeneracji co skutkuje przebodźcowaniem, przeciążeniem, przemęczeniem. Do coraz gorszego dobrostanu zarówno dorosłych, młodzieży jak i dzieci przyczyniła się poważnie pandemia i izolacja. 

W Królu Maciusiu diagnozujemy dzieci pod kątem rozwoju procesów sensorycznych 

Zmysł przedsionkowy (zmysł równowagi) odpowiada za czucie naszego ciała w przestrzeni, wpływa na właściwe napięcie mięśniowe, prawidłową postawę ciała, koordynację, umiejętność czytania i wiele innych. Z tego powodu, wśród licznych zajęć ruchowych, codziennych zabaw na świeżym powietrzu prowadzimy zabawy z elementami integracji sensorycznej pod okiem specjalistki. Posiadamy również własna sale do terapii Integracji Sensorycznej. 

Integracja sensoryczna w naszym przedszkolu.

Zajęcia ruchowe z elementami sensoryki prowadzone przez Panią Kasię są głównie oparte na ruchu. Zajęcia rozpoczynają się kilkuminutową rozgrzewką i ćwiczeniami aktywizującymi oraz integrującymi obie półkule mózgowe co ułatwia koncentrację podczas codziennych czynności. Grupa liczy maksymalnie ok. 8-9 osó b, aby uczestnicy mogły w pełni korzystać z wraż eń sensorycznych podczas pobytu w sali. Ćwiczenia są wielką atrakcją dla dzieci. Dzieci które korzystają z różnorodnych huśtawek.

Mindfulness 

Współczesna cywilizacja i złożone technologie to mnóstwo nowych możliwości rozwojowych dla dzieci, ale i wiele wyzwań, którym nieodłącznie towarzyszy stres i napięcie. Wygoda i łatwy dostęp do wielu informacji to bez wątpienia zalety dzisiejszego świata, ale z drugiej strony, to właśnie ,,gotowe produkty’’ tłumią w nas ciekawość, kreatywność, motywację do samodzielnego działania i odkrywania. 

Mindfulness ma duży wpływ na rozwój inteligencji emocjonalnej, która odpowiada za umiejętność dostrzegania własnych emocji i uczuć innych. To także doskonałe narzędzie do minimalizowania stresu oraz obniżenie poziomu kortyzolu we krwi

Wnioski płynące z badań nad rozwojem człowieka oraz nad funkcjonowaniem mózgu pokazują, że życie w biegu, przebodźcowanie, brak umiejętności wyciszenia się i regulowania emocji, w dużej mierze przyczyniają się do:

  • problemów z koncentracją,
  • trudności z pamięcią długotrwałą
  • kłopotów w zakresie budowania prawidłowych relacji z ludźmi,
  • trudności w nawiązywaniu komunikacji interpersonalnej
  • nadmiernej drażliwości, skłonności do częstych wybuchów złości, popadania w stany lękowe i depresyjne,
  • powstawania dolegliwości na tle psychosomatycznym.