Skip to main content Skip to page footer

mgr Małgorzata Lech-Krawczyk

Osoba prowadząca

Mgr filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, etyk, absolwentka podyplomowych studiów na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – wydział Handlu Zagranicznego. Od 16 lat prowadzi działalność gospodarczą. 

Fundator, współzałożyciel i pierwszy wiceprzewodniczący Rady Fundacji Edukacyjnej Primo Loco – organizacji pożytku  publicznego.

Pomysłodawca i współzałożyciel Stowarzyszenia Ogród Wyobraźni – wiceprezes.

Administrator pilotażowego projektu „Ja wolę przedszkole! – promocja edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przedszkole założyła z myślą o kontynuacji przez swoje córki i ich rówieśników nowatorskich metod nauczania. Podjęła współpracę z autorem programu „Metoda wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych” mgr Anną Dąbrowską – wieloletnim nauczycielem, zwolenniczką wszechstronnego rozwoju dziecka od najwcześniejszych lat jego życia, Joanną Kościukiewicz nauczycielem muzyki i Urszulą Urbańską-Lewicką logopedą. Swoje założenia zrealizowała w pełni, z każdym rokiem udoskonalając i poszerzając działalność placówki.