Nieobecności

Prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka telefonicznie najpóźniej do godz. 800 w dniu rozpoczęcia okresu nieobecności.