Skip to main content Skip to page footer

mgr Anna Niepiekło-Śliwa

Nauczycielka mianowana

Ukończyła studia licencjackie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w specjalności „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne” oraz studia magisterskie w specjalności „Marketing i zarządzanie w edukacji”. Posiada Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Ukończyła Kurs gordonowski „Improwizuję czyli audiuję”, dzięki czemu może prowadzić zajęcia kierując edukacją muzyczną dzieci, wykorzystując zasady improwizacji muzycznej zgodnie z teorią E.E.Gordona.

Ukończyła także warsztaty „Metoda Batii Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” co pozwala prowadzić zajęcia metodą aktywnego słuchania muzyki, która integruje różne formy aktywności – słuchanie muzyki, taniec, śpiew, drama, elementy pantomimy. Pani Ania jest nauczycielem bardzo kreatywnym, bezustannie  pogłębia swoją wiedzę i umiejętności na różnego rodzaju szkoleniach, kursach i warsztatach.