Skip to main content Skip to page footer

Monika Porzucek

nauczyciel języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi pani Monika Porzuczek – studia licencjackie ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie na kierunku filologia angielska ze specjalizacją nauczycielską języka angielskiego uczy na podstawie sylabusów, które opracowuje indywidualnie w zależności od potrzeb dzieci. Specjalizuje się w uczeniu dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Doświadczenie zdobywała podczas praktyk w przedszkolu i  szkole podstawowej i a także podczas pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego szkole językowej. Kwalifikacje zawodowe podnosi uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Obecnie prowadzi zajęcia dla przedszkolaków. Praca z dziećmi jest jej pasją, przynosi jej wiele zadowolenia i motywuje do pracy.

Projekty edukacyjne...

są przygotowywane w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Tematy realizowane przy pomocy materiałów edukacyjnych. Zadania opracowywane na podstawie podręczników do nauki języka angielskiego dla dzieci. Słownictwo do każdego tematu dobrane jest tak, aby łatwo je było zapamiętać najmłodszym dzieciom. Wielokrotne powtarzanie, śpiewanie, rymowanie oraz reagowanie całym ciałem w spokojnej atmosferze nauki sprawia, że lekcja jest też przyjemną zabawą.

Najważniejsze cele nauki:

  1. nabycie umiejętności potrzebnych w szkole,
  2. nauka aktywnego słuchania,
  3. poznanie i posługiwanie się zestawem ok. 500 angielskich słów,
  4. rozumienie podstawowych poleceń w języku angielskim.

Metody

Stosuję metody konwencjonalne jak i niekonwencjonalne, jednak najważniejsze elementy projektu to:

  • Moje zaangażowanie i kreatywność.
  • Współpraca z dzieckiem.
  • Wielokrotne powtarzanie powracanie do zaprezentowanego wcześniej materiału.
  • Kolorowe i czarno-białe materiały do uzupełniania.
  • Używanie języka polskiego i języka angielskiego podczas zajęć.

Metody oparte na działaniu:

  • Total Physical Response (TPR) to metoda która polega na reagowaniu ruchem na polecenia nauczyciela. Świetnie sprawdza się ona w nauczaniu najmłodszych, ponieważ kładzie nacisk na rozumienie przekazu oraz odpowiada dziecięcej potrzebie ruchu i działania.