Alicja Schmidt

nauczyciel języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi pani Alicja Schmidt - absolwentka filologii angielskiej ze specjalizacją nauczycielską. Pani Alicja studiowała również socjologię ze specjalnością komunikacja społeczna i badanie rynku. Pracuje z dziećmi od 2004 roku. Języka angielskiego uczy na podstawie sylabusów, które opracowuję indywidualnie w zależności od potrzeb dzieci. Specjalizuje się w uczeniu dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Doświadczenie zdobywała podczas praktyk w szkole podstawowej i gimnazjum a także podczas pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w szkole publicznej. Kwalifikacje zawodowe podnosi uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Obecnie prowadzi zajęcia dla przedszkolaków, kursy w szkołach językowych oraz udziela prywatnych lekcji. Praca z dziećmi jest jej pasją, przynosi jej wiele zadowolenia i motywuje do pracy.

Projekty edukacyjne są przygotowywane w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Tematy realizowane przy pomocy materiałów edukacyjnych. Zadania opracowywane na podstawie podręczników do nauki języka angielskiego dla dzieci. Słownictwo do każdego tematu dobrane jest tak, aby łatwo je było zapamiętać najmłodszym dzieciom. Wielokrotne powtarzanie, śpiewanie, rymowanie oraz reagowanie całym ciałem w spokojnej atmosferze nauki sprawia, że lekcja jest też przyjemną zabawą. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na dostrzeganie nie poziomu znajomości języka angielskiego dziecka lecz na jego umiejętności komunikacyjne i społeczne podczas procesu uczenia się obcego języka. 

Najważniejsze cele nauki:

  1. Nabycie umiejętności potrzebnych w szkole
  2. Nauka aktywnego słuchania.
  3. Poznanie i posługiwanie się zestawem ok. 500 angielskich słów.
  4. Rozumienie podstawowych poleceń w języku angielskim.

Stosuję metody konwencjonalne jak i niekonwencjonalne, jednak najważniejsze elementy projektu to:

Moje zaangażowanie i kreatywność.

Współpraca z dzieckiem.

Wielokrotne powtarzanie i powracanie do zaprezentowanego wcześniej materiału.

Kolorowe i czarnobiałe materiały do uzupełniania.

Używanie języka polskiego i języka angielskiego podczas zajęć.

Prezentacja słownictwa za pomocą: gier, piosenek, rymowanek, czytanek, historyjek, scenek, dialogów, kukiełek, rysunków, filmów DVD, plakatów, flash cards, story cards, figurek etc. 

Tezy projektu:

  1. Uczenie się to długotrwały proces wymagający przygotowania i treningu. Warto zacząć jak  najszybciej.
  2. Uczenie drugiego języka to uczenie umiejętności komunikowania się ze światem.
  3. Zadania i tematy lekcji realizowane z dziećmi wspomagają ich rozwój emocjonalny, intelektualny oraz pomagają im w osiąganiu umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, takich jak: czytanie, liczenie, pisanie, opowiadanie, aktywne słuchanie.
  4. Zwracam szczególną uwagę na wypracowanie właściwych nawyków oraz poczucia estetyki.

Przygotowana oferta na rok 2013 – 2014 (zgodna z Podstawą Programową dla przedszkoli: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej) to trzypoziomowy kurs oparty na podręczniku dla przedszkoli Cheeky Monkey wydawnictwa MacMillan. W tym czasie będzie prezentowane nowe słownictwo i kształcenie 4 podstawowych umiejętności językowych: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. 

Wrzesień jest miesiącem przeznaczonym na powtarzanie i utrwalanie poznanego słownictwa. 

Grupa 1 będzie realizowała podstawowy zakres słownictwa kursu. 

Grupa 2 będzie realizowała oprócz podstawowego zakresu dodatkowe słownictwo, piosenki i rymowanki.

Grupa 3 będzie realizowała podstawowy zakres wraz z poszerzonym słownictwem oraz rozwijaniem umiejętności pisania (kolorowanie, pisanie po śladzie)  i czytania (rozpoznawania wyrazów).

Jest to kolorowy, dwupoziomowy kurs dla dzieci w wieku przedszkolnym. Każda część przedstawia kilka przygód sympatycznego pieska Patcha opowiedzianych w formie piosenek, gier i zabaw. Here’s Patch the Puppy stopniowo wprowadza proste zwroty i słownictwo a duża liczba powtórek pozwala na ich skuteczne utrwalanie. Miły piesek-pacynka ze swoją tekturową budą zachęca dzieci do aktywnego udziału w zajęciach.

Zajęcia z języka angielskiego cieszą się dużym powodzeniem, dzieci chłoną wiedzę i informacje o otaczającym świecie wszystkimi zmysłami. Tematyka zajęć pozwala im odkrywać język obcy poprzez dźwięk, obraz, dotyk, i smak.

Pięciolatki i sześciolatki uczą się grać w gry planszowe, próbują rozpoznawać i czytać słowa w języku angielskim, wykonują prace plastyczne. 

Zakres tematyczny zajęć oparty jest o podręcznik Footprints do klasy I szkoły podstawowej.