mgr Anna Laszczyk

Z-ca dyrektora ds. administracyjnych/Nauczycielka kontraktowa

Ukończyła studia licencjackie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w specjalności „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne” oraz studia magisterskie w specjalności „Marketing i zarządzanie w edukacji”. Posiada Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, ukończyła szkolenie w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, szkolenie  dotyczące diagnozy i obserwacji dziecka w przedszkolu oraz wiele kursów dotyczących sztuki nauczania w sposób kreatywny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy biurowej. Jest autorką projektu „Ekonomia dla przedszkolaka” realizowanego w grupie dzieci najstarszych oraz projektu „Wrocław – moje miasto”, który przybliża dzieciom historię miasta oraz legendy związane z Wrocławiem.