Skip to main content Skip to page footer

mgr Alicja Stawowczyk-Płaza

nauczycielka mianowana

Ukończyła studia licencjackie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku Pedagogika w specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studia magisterskie w specjalności Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne a także studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu o specjalności Gimnastyka korekcyjna. Jest współautorką scenariuszy lekcyjnych Przedsiębiorczy Przedszkolak, zatwierdzonych przez ekspertów wychowania przedszkolnego z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Urzędu Miasta Wrocław.

Od zawsze wiedziała, że chce być nauczycielem najmłodszych dzieci. W wymarzonym zawodzie pracuje ponad 15 lat więc może pochwalić się sporym doświadczeniem. Nieustannie podnosi kwalifikacje dostosowując je do rozwoju dzieci. Swoją pracę wykonuje sumiennie. Jest w pełni zaangażowana   w odegraniu znaczącej roli w prawidłowym rozwoju dziecka i przygotowaniu go do dalszych kroków edukacji. W kontaktach z rodzicami jest szczera. Dbając o dobro dziecka nie waha się wskazywać niepokojących sygnałów w zachowaniu ich pociech. Pracę w przedszkolu łączy z wychowaniem dwojga własnych dzieci.  Wcielanie się w rolę zarówno nauczyciela jak i rodzica pozwala jej na postrzeganie relacji z rodzicami z różnych perspektyw. Jest osobą pogodną, otwartą oraz opiekuńczą, dlatego praca z dziećmi daje jej dużo satysfakcji.