Skip to main content Skip to page footer

Rekrutacja

Do przedszkola przyjmujemy dzieci od 2,5 lat wg kolejności zgłoszeń.

Pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające do przedszkola oraz ich rodzeństwo.

Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż ilość miejsc, decyduje data zgłoszenia a pozostałe dzieci zapisywane są na listę rezerwową.

Po zadeklarowaniu odpowiedniej ilości dzieci organizowane jest spotkanie informacyjne dla „nowych” rodziców. Na zebraniu przekazane zostaną podstawowe dane o funkcjonowaniu przedszkola i o programie.

W przypadku wolnych miejsc, możliwe jest przyjęcie dziecka do odpowiedniej grupy wiekowej w trakcie roku szkolnego.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie i przekazanie w formie pisemnej lub elektronicznej „Karta zapisu dziecka”.