Skip to main content Skip to page footer

Zielona Szkoła

Mini obóz żeglarski

Corocznie na przełomie maja i czerwca, dzieci z najstarszej grupy wyjeżdżają na tzw. Zieloną Szkołę wraz z dziećmi ze szkoły podstawowej Leonardo da Vinci, z którą nasze przedszkole ściśle współpracuje.

Zielona Szkoła to rodzaj aktywności na świeżym powietrzu w połączeniu ze zdobywaniem wiedzy w atrakcyjny, ciekawy sposób. Jest to zorganizowany kilkudniowy wyjazd uczniów i nauczycieli w jakieś ciekawe pod względem przyrodniczym miejsce. Dzieci mają wtedy okazję brać udział w zajęciach tematycznych związanych z celem wyjazdu. Mogą to być spotkania z ciekawymi ludźmi: przewodnikami, przyrodnikami, leśnikami, naukowcami, instruktorami. Podczas pobytu na Zielonej Szkole dzieci poznają teoretyczne i praktyczne podstawy sztuki żeglarskiej. Jest to również czas wypoczynku i zabawy.