Skip to main content Skip to page footer

Autorskie Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś

im. Janusza Korczaka

Kindergardne's headquarters:

Grabiszyńska str. 61-65
53-503
Wrocław
phone.: 71 342 22 46

The Founder of the kindergarden is:

Małgorzata Lech–Krawczyk

Przedszkole działa jako jednostka niepubliczna, zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dnia 28 września 2005 roku (Zaświadczenie Nr 195/2005 wydane przez Urząd Miejski Wrocławia, Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji)

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:

Dolnośląski Kurator we Wrocławiu

Dla celów statystycznych i identyfikacyjnych przedszkole posiada:

VAT ID: 899-127-30-96
REGON: 020112605-00029

For all payments we're using the bank account

Pekao S.A.
97 1240 6768 1111 0000 5666 3222